ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳುಡಾ. ಇ ವಿ ರಮಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಭಾ,ಆ.ಸೇ.

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು​
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ,​
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
6ನೇ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001 
ಫೋನ್: 91-80-22280562, 22032434
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 91-80-22288340, 22262450
ಈಮೇಲ್ ಐಡಿ: iಣseಛಿ@bಚಿಟಿgಚಿಟoಡಿeiಣbಣ.iಟಿ; iಣbಣseಛಿ@gmಚಿiಟ.ಛಿom 

​​​