ಟೆಂಡರ್ ಮಾಹಿತಿ​​​

ಉಪ-ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಿನಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊರಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳ ಸರಬರಾಜು, ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾರೆಂಟಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಟೆಂಡರ್ನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ​​​.

​​​